TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA BOŽAVE
SMJEŠTAJ
PRIVATNI SMJEŠTAJ

Apartmani Uhoda

Parking, Dozvoljeni ljubimci, Pušenje, Grill
Garaža, Bazen, Doručak
A4+0, A5+0, A4+0
Od -- €
>

Apartmani Crvarić

Parking, Dozvoljeni ljubimci, Pušenje
Grill, Garaža, Bazen, Doručak
A2+2
Od -- €
>

Grande Vista

Parking, Dozvoljeni ljubimci, Grill
Pušenje, Garaža, Bazen, Doručak
A4+2, A4+2, A2+2
Od -- €
>

Apartmani Olga

Dozvoljeni ljubimci, Pušenje
Parking, Grill, Garaža, Bazen, Doručak
A4+2, A2+1, A2+2
Od -- €
>

Apartmani Branka

Parking, Grill
Dozvoljeni ljubimci, Pušenje, Garaža, Bazen, Doručak
A2+2, A2+2
Od -- €
>

Apartmani Dunatov

Parking, Grill
Dozvoljeni ljubimci, Pušenje, Garaža, Bazen, Doručak
SA2+1, SA2+1
Od -- €
>

Apartmani Milin

Parking, Pušenje, Grill
Dozvoljeni ljubimci, Garaža, Bazen, Doručak
A3+2, A4+2, A4+2
Od -- €
>

Apartmani Antica

Grill
Parking, Dozvoljeni ljubimci, Pušenje, Garaža, Bazen, Doručak
A2+2, SA2+0
Od -- €
>

Apartmani Novaković

Parking, Dozvoljeni ljubimci, Pušenje, Grill
Garaža, Bazen, Doručak
A4+0
Od -- €
>

Apartmani Beba

Parking, Dozvoljeni ljubimci, Pušenje, Grill
Garaža, Bazen, Doručak
A4+2
Od -- €
>

Apartmani Marijana

Pušenje
Parking, Dozvoljeni ljubimci, Grill, Garaža, Bazen, Doručak
A4+0, A2+0, A2+0
Od -- €
>

Apartmani Janja

Parking, Pušenje, Grill, Garaža
Dozvoljeni ljubimci, Bazen, Doručak
A2+1, A2+0, A2+2
Od -- €
>

Kuća za odmor Nikolina

Parking, Grill
Dozvoljeni ljubimci, Pušenje, Garaža, Bazen, Doručak
H4+2
Od -- €
>

Veli kamik

Parking, Pušenje
Dozvoljeni ljubimci, Grill, Garaža, Bazen, Doručak
S2+0, S2+0, S2+0, S2+0
Od -- €
>

Apartmani Irena

Parking, Dozvoljeni ljubimci, Pušenje, Grill
Garaža, Bazen, Doručak
A4+1, A4+1, A4+1, A2+1
Od -- €
>

Apartmani Nikola

Dozvoljeni ljubimci, Pušenje
Parking, Grill, Garaža, Bazen, Doručak
A4+0, S2+0, S2+0, S2+0
Od -- €
>

Apartmani Biserka

Pušenje
Parking, Dozvoljeni ljubimci, Grill, Garaža, Bazen, Doručak
A4+0
Od -- €
>

Apartmani Olivera

Parking, Dozvoljeni ljubimci, Pušenje, Grill
Garaža, Bazen, Doručak
A2+0
Od -- €
>

Apartmani Davorka

Parking, Dozvoljeni ljubimci, Grill
Pušenje, Garaža, Bazen, Doručak
A2+2, A2+1, SA2+0, SA2
Od -- €
>

Apartmani Biserka

Parking, Grill
Dozvoljeni ljubimci, Pušenje, Garaža, Bazen, Doručak
A2+1, A2+1
Od -- €
>

Apartmani Terezija

Parking, Grill
Dozvoljeni ljubimci, Pušenje, Garaža, Bazen, Doručak
A2+2, A2+2, A2+1
Od -- €
>