Tuneli

Vojne podzemne luke – tuneli

Vojna podzemna luka – potkop označava vojnu podzemnu luku bojnog razvoja pomorskih snaga opremljenu uređenim privezištima, koja osigurava boravak brodova, skloništa za posadu, njihovo redovito održavanje i obuku posada u svrhu održavanja stupnja bojne pripravnosti ili pripravnosti za izvršenje planskih i izvanplanskih zadaća, zaštitu od djelovanja neprijateljskih napada, zaštitu od hidrometeoroloških nepogoda i logističku potporu s osloncem na logističke postrojbe Oružanih snaga Republike Hrvatske ili gospodarske čimbenike užeg ili šireg područja.

Galerija